Organisation

Digital humaniora Uppsalas utveckling och dagliga verksamhet stöds genom en rådgivande styrgrupp, en intern arbetsgrupp samt en extern referensgrupp som bidrar med internationell kompetens till nätverket.

Styrgrupp

 • Amanda Lagerkvist (Styrgruppens ordförande, Lektor vid Institutionen för informatik och media, Uppsala)
 • Per Cullhed (Utvecklingsstrateg, Uppsala Universitetsbiblioteket)
 • Ingela Nyström (Professor vid Institutionen för informationsteknologi och Centrum för bildanalys, Uppsala)
 • Gabriele Griffin (Professor vid Centrum för genusvetenskap)
 • Beáta Megyesi (Universitetslektor i datorlingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala)

Arbetsgrupp

 • Karolina Andersdotter (Bibliotekarie, Digitala metoder, Uppsala universitetsbibliotek)
 • Karl Berglund (Forskare, Litteraturvetenskapliga institutionen; Bibliotekarie, Digitala metoder, Uppsala universitetsbibliotek)
 • Maja Bäckvall (DH Uppsala/Institutionen för nordiska språk)
 • Anders Hast (DH Uppsala/Professor vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion)
 • Amalia Juneström (Doktorand, Institutionen of ALM)
 • Ina-Maria Jansson (Doktorand, Institutionen för ABM)
 • Wolmar Nyberg Åkerström (Projektledare vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för vetenskaplig kommunikation)
 • Olle Sköld (Universitetslektor och forskare, Institutionen för ABM)

Referensgrupp

 • Celena Allen (Centre for Textual and Spatial Analysis, Stanford)
 • Elton Barker (Pelagios Network, the Open University) 
 • Anders Brun (Forskare vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion) 
 • John Cayley (Digital poetry, Brown, USA)
 • Stuart Dunn (Director, Department of Digital Humanities, King's College, London)  
 • Carl-Erik Engqvist (Artistic Director, Humlab, Umeå)
 • Stefan Gelfgren (Director, Humlab, Umeå)
 • Sverker Holmgren (Professor i teknisk databehandling vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap, Uppsala och eSSENCE)
 • Peter Leonard (Director, Yale DH Lab)
 • Cecilia Lindhé (Director, Centre for Digital Humanities, Göteborg)
 • Geert Lovink (Institute of Network Cultures, Amsterdam)
 • Joakim Nivre (Professor i datorlingvistik, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala)
 • Coco Norén (Professor i franska vid Institutionen för moderna språk, Uppsala)
 • Thomas Nygren (Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala) 
 • Alexandra Petrulevich (Forskare vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala)
 • Kerstin Rydbeck (Dekanus, professor vid Institutionen för ABM, Uppsala)
 • Fred Turner (Professor of Communication, Stanford Comunication) 
 • Annika Waern (Professor vid Institutionen för informatik och media, Uppsala)
Senast uppdaterad: 2023-03-28