Styrelse

CDHU:s styrelse består sedan den 1 februari 2021 av följande personer:

  • Kerstin Rydbeck (ordförande), Institutionen för ABM, nominerad av Institutionen för ABM
  • Gabriele Griffin, Centrum för genusvetenskap, nominerad av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Kristina Lilja, Ekonomisk-historiska institutionen, nominerad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beata Megyesi, Institutionen för lingvistik och filologi, nominerad av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Matteo Magnani, Institutionen för informationsteknologi, nominerad av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Filip Malmberg, Institutionen för informationsteknologi, nominerad av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Lars Burman, Uppsala universitetsbibliotek, nominerad av Uppsala universitetsbibliotek

Senast uppdaterad: 2021-12-01