Om CDHU

Centrumbildning i Digital Humaniora och Samhällsvetenskap vid Uppsala universitet (CDHU) startade den 1 januari 2021, men bygger vidare på aktiviteter som inleddes av Forum för Digital Humaniora (2015–2017) och forskningsnätverket DH Uppsala (2018–2020). CDHU stödjer och koordinerar den digitala omvandlingen av humaniora och samhällsvetenskap vid universitetet. CDHU:s uppdrag är tredelat och innefattar:

  • Forskningsinitierande aktiviteter (seminarier, större arrangemang, stöd till projekt och ansökningar)
  • Pedagogik och utbildning (workshoppar, kurser och annat stöd inom DH från masternivå till disputerade forskare)
  • Digital infrastruktur för att tekniskt stödja forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

Expertise

Artificial Intelligence

CDHUs AI Laboratory ligger på campus Engelska Parken och inkluderar en socio-materiell infrastruktur som består av forskningsingenjörer med expertis inom maskininlärning, djupinlärning, datorseende, bildbehandling, naturligt språkbehandling, optisk teckenigenkänning och handskriven textigenkänning..

Databasdesign och informationssystem

CDHU hjälper forskare att utveckla webbapplikationer som använder databaser som Postgresql för datalagring. Vi hjälper även till med relationsdatabasdesign och implementering, och kan bistå implementering av internationella standarder eller metamodeller t.ex. CIDOC under systemutvecklingen, för att underlätta informationsintegration och återanvändning.

Datavetenskap och visualisering

Datavetenskap kombinerar metoder från matematik, såsom statistik och sannolikhet, med datavetenskap och dataanalys för att avslöja insikter gömda i forskningsdatauppsättningar och för att använda den kunskapen för att generera prediktiva modeller.

Geografiska informationssystem

Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett datorsystem för att fånga, lagra, kontrollera och visa data relaterad till geografisk positionering på jorden. GIS kan ytterligare lagra olika typer av data på ett kartgränssnitt, t.ex. miljödata eller sociala data.

Synthetic decorative image.Webscraping och text analys

CDHUs forskningsingenjörer kan hjälpa forskare att samla in data från internet. Vi har praktisk erfarenhet av att skrapa digitala medier från sociala medier, Nationalbibliotekets webbplats och databaser som Gale och archive.org.

Finansiering

Centrum för digital humaniora Uppsala får årlig finansiering av Uppsala Universitets Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap och Historisk-filosofiska fakulteten, samt rektors strategiska finansiering.

CDHU är en svensk nationell infrastruktur finansierad av HumInfra, medlem i Nationellt konsortium för digital humaniora i Sverige som finansieras av Vetenskapsrådet som infrastruktur.

CDHU:s forskning och pedagogiska verksamhet finansieras vidare av ett antal forskningsfinansiärer, särskilt The Wallenberg AI, Autonomous
Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS)
, den Marcus and Amalia Wallenberg Foundation, och Riksbankensjubileumsfond

Huminfra

CDHU som inter/nationell infrastruktur

CDHU arbetar för att etablera samarbeten vid Uppsala universitet och vidare. Vi är en del av det växande nationella digitala humanistiska landskapet och involverade i flera nätverk av forskningsinstitutioner både nationellt och internationellt. Läs mer om våra partners och samarbeten här.

Senast uppdaterad: 2023-09-26