Om CDHU

Centrumbildning i Digital Humaniora vid Uppsala universitet (CDHU) startade den 1 januari 2021, men bygger vidare på aktiviteter som inleddes av Forum för Digital Humaniora (2015–2017) och forskningsnätverket DH Uppsala (2018–2020). CDHU stödjer och koordinerar den digitala omvandlingen av humaniora och samhällsvetenskap vid universitetet. CDHU:s uppdrag är tredelat och innefattar:

  • Forskningsinitierande aktiviteter (seminarier, större arrangemang, stöd till projekt och ansökningar)
  • Pedagogik och utbildning (workshoppar, kurser och annat stöd inom DH från masternivå till disputerade forskare)
  • Digital infrastruktur för att tekniskt stödja forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

Personal

Finansiering

Centrum för digital humaniora Uppsala får årlig finansiering av Uppsala Universitets Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap och Historisk-filosofiska fakulteten, samt rektors strategiska finansiering.

CDHU är en svensk nationell infrastruktur finansierad av HumInfra, medlem i Nationellt konsortium för digital humaniora i Sverige som finansieras av Vetenskapsrådet som infrastruktur.

CDHU:s forskning och pedagogiska verksamhet finansieras vidare av ett antal forskningsfinansiärer, särskilt The Wallenberg AI, Autonomous
Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS)
, den Marcus and Amalia Wallenberg Foundation, och Riksbankensjubileumsfond

Huminfra

CDHU som inter/nationell infrastruktur

CDHU arbetar för att etablera samarbeten vid Uppsala universitet och vidare. Vi är en del av det växande nationella digitala humanistiska landskapet och involverade i flera nätverk av forskningsinstitutioner både nationellt och internationellt. Läs mer om våra partners och samarbeten här.

Senast uppdaterad: 2023-03-28