CDHU

Centrumbildning i digital humaniora och samhällsvetenskap--Att överskrida gränserna för digital teknik, humaniora och samhällsvetenskap

Om Centrum för digital humaniora och samhällsvetenskap Uppsala

Centrumbildning i Digital Humaniora och Samhällsvetenskap vid Uppsala universitet (CDHU) startade den 1 januari 2021, men bygger vidare på aktiviteter som inleddes av Forum för Digital Humaniora (2015–2017) och forskningsnätverket DH Uppsala (2018–2020). CDHU stödjer och koordinerar den digitala omvandlingen av humaniora och samhällsvetenskap vid universitetet. CDHU:s uppdrag är tredelat och innefattar: 

  • Forskningsinitierande aktiviteter (seminarier, större arrangemang, stöd till projekt och ansökningar)
  • Pedagogik och utbildning (workshoppar, kurser och annat stöd inom DH från masternivå till disputerade forskare)
  • Digital infrastruktur för att tekniskt stödja forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

Vad är digital humaniora?

Digital humaniora (DH) är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsfält som kombinerar digital teknologi med humaniora och samhällsvetenskap. Mot bakgrund av att digitala metoder, verktyg och dataset med relevans för humaniora blir mer tillgängliga arbetar CDHU för att stärka DH-kompetensen inom forskning och utbildning vid Uppsala universitet. Till detta hör, exempelvis, behov av mjukvara, licenser och tekniska resurser, liksom effektiva lösningar för att skapa och analysera data.

Samarbeten

CDHU samarbetar med forskningsprojekt, forskargrupper och andra aktörer inom Uppsala universitet, men välkomnar även samarbeten på nationell och internationell nivå för att skapa innovativ forskning och forskningsanknuten utbildning. Se vidare under samarbeten och projekt.

Besök även vår blogg för presentationer och information från vårt forskningsnätverk.

För resurser, kolla även in vår GitHub.

Personal

Kontakt

  • Boka via kontaktform: 10–12.00 tisdagar 
    • Engelska Parken 4-0027
    • Ring klockan (korridoren är låst)
  • Kontakt form
Senast uppdaterad: 2024-04-05