Centrum för digital humaniora vid Uppsala universitet

Om CDHU

Centrum för Digital Humaniora vid Uppsala universitet (CDHU) koordinerar den digitala omvandlingen av humaniora och samhällsvetenskap vid universitetet. CDHUs uppdrag är tredelat:

  • Forskningsinitierande aktiviteter (seminarier, workshopar och större arrangemang) samt stöd till projekt och ansökningar.
  • Pedagogik och kunskapsutbyte, inklusive att initiera, utveckla och stötta utbildning inom DH från masternivå till disputerade forskare.
  • Digital infrastruktur för att implementera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

Samarbete

CDHU samarbetar med forskare vid Uppsala universitet, men välkomnar samarbeten på nationell och internationell nivå för att skapa innovativ forskning och forskningsanknuten utbildning.

För mer information kontakta oss via e-post.

Vad är digital humaniora?

Digital humaniora (DH) är ett forsknings- och utbildningsfält som kombinerar digital teknologi med humaniora och samhällsvetenskap. Digital humaniora överskrider disciplinära gränser och strävar efter att förnya hur forskning och utbildning fungerar. Mot bakgrund av att digitala metoder, verktyg och dataset med relevans för humaniora blir mer tillgängliga, arbetar CDHU för att stärka DH-kompetensen inom forskning och utbildning vid Uppsala universitet.

Bakgrund

Centret bygger vidare på aktiviteter som inleddes av Forum för Digital Humaniora (2015–2017) och forskningsnätverket DH Uppsala (2018–2020). Under perioden 2018–2020 kartlade och identifierade DH Uppsala ett antal kritiska behov inom området digital humaniora vid Uppsala Universitet, avseende digital forskningsinfrastruktur, forskning och utbildning. Till detta hör, exempelvis, behov av mjukvara, licenser och tekniska resurser, liksom effektiva lösningar för att skapa och analysera data inom ramen för externt finansierade forskningsprojekt, såväl som behov av kunskapsutbyten, utbildning och kurser för att forskare ska kunna utveckla känned färdigheter med verktyg och metoder som är applicerbara inom fältet digital humaniora.

Läs mer

Dekorativ bild: Digital humaniora

Besök Verkstaden

Verkstaden finns i Engelska parken, Hus 4, rum 4-0027. Digital humaniora Uppsala är under utveckling och välkomnar samarbeten av alla slag. Oavsett om du har en idé för ett nytt forskningsprojekt med DH-anknytning, vill synliggöra ett projekt som redan pågår eller bara är nyfiken – skicka ett mejl eller kom och träffa oss! Som nätverk vill vi verka bortom strikta gränser och hierarkier, så alla är välkomna.

För alla slags frågor hör av dig antingen till Anna Foka (vetenskaplig ledare) eller Matts Lindström (projektkoordinator).

Kontakt

Senast uppdaterad: 2021-02-18