Arkiv - Bibliotek - Museer

Siktar du på att bli arkivarie, bibliotekarie eller museitjänsteman? Institutionen för ABM erbjuder en avancerad utbildning med inriktning mot arkiv, bibliotek eller museer. Utbildningen kan leda till anställning även inom andra sektorer där man arbetar med kulturarvsfrågor eller informationshantering.

Förkortningen ABM står för arkiv, bibliotek och museer. Ur dessa praktiska verksamhetsfält har ämnena arkivvetenskap, biblioteks- & informationsvetenskap samt musei- & kulturarvsvetenskap vuxit fram.

ABM-ämnenas gemensamma kärna är studiet av informationsprocesser: hur information i olika former förvärvas, väljs ut, ordnas, beskrivs, bevaras, tillgängliggörs och förmedlas. Information som i stor utsträckning utgör viktiga delar av vårt kulturarv.

Forskning

Vid Institutionen för ABM bedrivs forskning inom flera områden och i samband med fakultetsöverskridande tvärvetenskapliga forskningsnoder. Institutionen samarbetar med ett flertal svenska och internationella samarbetspartner. Tyngdpunkten på forskningen är inom kunskapsorganisation, det globala och lokala kulturarvet, informationssamhällets infrastrukturer, arkiv, bibliotek och museer, bildning och vetenskaps- och teknologistudier.

Utbildning

ABM erbjuder Masterprogrammet i ABM på avancerad nivå med inriktningarna: arkivvetenskapbiblioteks- & informationsvetenskap samt musei- & kulturarvsvetenskap. Inom biblioteks- & informationsvetenskap finns också utbildning på forskarnivå

Välkommen att ta del av vår utbildning, forskning och spännande aktiviteter! 

Senast uppdaterad: 2022-12-12