Slutseminarium: Amalia Juneström

  • Datum: –16.00
  • Plats: (Zoom på https://uu-se.zoom.us/j/67950467242); Salen 7-0042
  • Föreläsare: Amalia Juneström
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Seminarium

På seminariet diskuteras Amalia Juneströms avhandlingsmanuskript "Content Moderation and Fact-Checking:

A Study of Journalists’ Information Practices in the Contemporary News Media Landscape”. Opponenten på slutseminariet är professor Elena Maceviciute från Högskolan i Borås.

Amalia Juneströms slutseminarium ordnas nästa tisdag på den 25 januari kl. 14.15-16.00.Opponenten på slutseminariet är professor Elena Maceviciute från Högskolan i Borås.  Seminariet ordnas fysiskt i salen 7-0042 i Engelska parken. Med tanke på de rådande omständigheterna och rekommendationerna finns det en möjlighet att delta i seminariet via Zoom på https://uu-se.zoom.us/j/67950467242 Deltagande på Zoom rekommenderas särskilt för långväga gäster. I fall deltagandet på plats behöver begränsas pga deltagarantalet har institutionens doktorander och doktorandhandledare företräde.