Aktuellt

Två doktorandtjänster i biblioteks- och informationsvetenskap

2020-02-20

Två lediga doktorandtjänster i biblioteks- och informationsvetenskap på Institutionen för ABM inom två olika projekt med sista ansökningsdag 20 mars 2020.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid Institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom Masterprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap) och från och med HT 2019 även inom Masterprogrammet i digital humaniora. Institutionen bedriver också utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har i dagsläget ett tiotal lärare och forskare samt sex doktorander.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: En av doktoranderna kommer att arbeta i forskningsprojektet CApturing Paradata for documenTing data creation and Use for the REsearch of the future (CAPTURE), finansierat av Europeiska forskningsrådets (ERC) Consolidator Grant No 818210 och leds av prof. Isto Huvila. Doktoranden förväntas bedriva empirisk forskning om analys av inverkan och praktiker kring användning och skapandet av paradata i vetenskaplig informations- och kunskapsproduktion och (åter)användning av forskningsdata. Information om Capture-projektet och dess syfte

Den andra doktorandplatsen är inriktad på forskningsprogrammet Engaging Vulnerability (EV), som är ett tvärvetenskapligt Vetenskapsrådsfinansierat forskningsprogram vid Uppsala universitet som med stöd av rektor och historisk-filosofiska fakulteten under tio år (2015–2025) ska bedriva forskning som utvecklar perspektiv på utsatthet och sårbarhet som resurser. För närvarande bedrivs forskning inom programmet i kulturantropologi, etnologi, filosofi, retorik, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, design studies, musikvetenskap och idéhistoria. Forskningsprogrammets inriktning öppnar för biblioteks- och informationsvetenskapliga avhandlingsprojekt. 

För att ansökan ska beaktas är det ett krav att det föreslagna projektet är genomförbart av den sökande och tydligt knyter an till EV:s övergripande mål. En beskrivning av programmet och dess verksamhet finns på http://www.engagingvulnerability.se 

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. 

Mer information om tjänsterna på https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=316563