Aktuellt

Prestationsbefriad läsning - för dig som vill pröva på "Shared Reading"

2020-01-29

Vi samlas en grupp på Carolina varje tisdagseftermiddag kl 16-18.30 under våren, läser en eller ett par korta skönlitterära texter tillsammans och pratar om de spontana tankar som dyker upp under läsningen. Inga förberedelser krävs. Gruppen är öppen för alla studenter inom Uppsala universitet.

I den prestationsbefriade läsningen på Carolina kommer vi att jobba enligt modellen för Shared Reading.

Shared Reading är en speciell metod för diskussion av litteratur i grupp som utvecklats i England. Den har nu börjat sprida sig även i Sverige, bland annat på folkbiblioteken. För dig som är nyfiken på vad Shared Reading innebär, är detta en möjlighet att pröva på.

Mera information om Prestationsbefriad läsning här:

https://www.ub.uu.se/prestationsbefriad-lasning

Vill du vara med? Mejla Kerstin: kerstin.rydbeck@abm.uu.se