Aktuellt

Grattis Olle Sköld som har fått ASIS&T:s avhandlingspris för 2018

2018-08-20

Olle säger själv om detta att det förstås är roligt för honom själv 
men att det också för institutionen "är ett gott kvitto på den informationsvetenskapliga relevansen 
i att dra samman perspektiv och frågor från ABM-fältet".