Aktuellt

Mer forskning behövs om folkbibliotekens breda uppdrag

2018-07-30

Mer forskning behövs om folkbibliotekens breda uppdrag

Sveriges folkbibliotek får ta allt större ansvar för viktiga samhällsutmaningar – samtidigt är forskning och utbildning inom biblioteksområdet underfinansierat och riskerar på sikt tappa kvalitet. Det konstaterar forskare vid fem svenska lärosäten i en gemensam rapport, framtagen som en del i arbetet med en nationell biblioteksstrategi.