Aktuellt

Disputation: Ina-Maria Jansson

2023-05-22

Ina-Maria Jansson disputerar i biblioteks- och informationsvetenskap den 10 juni 2023

Disputationen äger rum i Ihre-salen, Thunbergsvägen 3H, Uppsala kl 10.15. Som oppoonent fungerar professor Bodil Axelsson (Linköpings universitet). Avhandlingen "Förflutenhet för alla?: Digitalt deltagande som metod för demokratisk kulturarvsproduktion" finns tillgänglig i full text i Digitala Vetenskapliga arkivet (DiVA).