Aktuellt

Disputation: Inge Zwart

2023-05-11

Inge Zwart disputerar i biblioteks- och informationsvetenskap den 19 maj 2023.

Disputationen äger rum i Humanistiska Teatern, Thunbergsvägen 3H, Uppsala kl 13.15. Som oppoonent fungerar professor Pille Pruulmann-Vengerfeldt (Malmö universitet). Avhandlingen "Beyond the Participatory Project: Practices of Organising, Planning and Doing Participation in Museums" finns tillgänglig i full text i Digitala Vetenskanskapliga arkivet (DiVA).