Aktuellt

Ny forskarskola i biblioteks- och informationsvetenskap

2022-12-23

Vetenskapsrådet har beviljat svenska forskarutbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap finansiering för en ny forskarskola ReSource. Det innebär tre nya doktorandtjänster fr o m 2023 vid Uppsala universitet.

ReSource är en forskarskola som finansieras av Vetenskapsrådet (2023–2026). Den koordineras av Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås och innefattar samtliga biblioteks- och informationsvetenskapliga institutioner i Sverige. Andra ingående lärosäten är Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet och Uppsala universitet. 

Forskarskolan ReSource tar sin utgångspunkt i den samtida informationskrisen, som karakteriseras av spridning av felaktig information, desinformation och konspirationsteorier, kommersialiseringen av informationsinfrastrukturer, en ökad användning av AI-teknologier, samt minskat förtroende för traditionellt trovärdiga institutioner. Forskarskolan syftar till att utforska informationsläsning och källkritik genom en analys av samspelet mellan föränderliga (kommersiella) informationsinfrastrukturer, samhällsinstitutioner, och de krav som ställs på människor i olika roller.

Institutionen för ABM planerar att utlysa tre nya doktorandtjänster tidigt under våren 2023. Därtill antas en ytterligare doktorand med placering vid Södertörns högskola. Frågor om tjänsterna vid Uppsala Universitet besvaras av studierektor, professor Isto Huvila.

Mer information om ReSource finns på forskarskolans webbplats.