ABM

Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap och Musei- och kulturarvsvetenskap - Om ABM

Centrum för digital Humaniora - Om CDHU

Collijnpriset 2023 till Alexander Björklund Hammar

Collijnpriset 2023 för bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap tilldelas Alexander Björklund Hammar på Uppsala universitet för uppsatsen ”(Åter)skapad text? En studie om textkritikers informationsbehov, konjekturer och editionsskapande i ett digitalt sammanhang”.

Senast uppdaterad: 2023-10-10