ALM

Archives - Libraries - Museums - ALM

Centre for Digital Humanities Uppsala - CDHU

Collijnpriset 2023 till Alexander Björklund Hammar

Collijnpriset 2023 för bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap tilldelas Alexander Björklund Hammar på Uppsala universitet för uppsatsen ”(Åter)skapad text? En studie om textkritikers informationsbehov, konjekturer och editionsskapande i ett digitalt sammanhang”.

Last modified: 2023-09-01