Kontakt utbildningsfrågor

Kursadministratör & studievägledare: Görel Tunerlöv
gorel.tunerlov@abm.uu.se
018 - 471 22 92

Kontakta kursadministratören och studievägledaren om du har frågor angående:

  • Registrering, antagning
  • Studieuppehåll
  • Schema
  • Studieinformation - intern
  • Utbildningsinformation

Studierektorer:

Åse Hedemark (pedagogiska frågor)

ase.hedemark@abm.uu.se
018 - 471 25 98

Christer Eld (administrativa frågor)

christer.eld@abm.uu.se

018 - 471 33 88

Kontakta studierektor angående pedagogiska och administrativa frågor av övergripande karaktär.
 

Scheman

ABM:s logotyp