Kontakt utbildningsfrågor

Kursadministratör & studievägledare: Görel Tunerlöv
gorel.tunerlov@abm.uu.se
018 - 471 22 92

Tel.tid:Tis - fre 13.30-16

Kontakta kursadministratören och studievägledaren om du har frågor angående:

  • Registrering, antagning, intyg
  • Generell studieinformation om institutionens utbildningar

Studierektorer:

Åse Hedemark (pedagogiska frågor)

ase.hedemark@abm.uu.se
018 - 471 25 98

Christer Eld (administrativa frågor)

christer.eld@abm.uu.se

018 - 471 33 88

Kontakta studierektor angående pedagogiska och administrativa frågor av övergripande karaktär.
 

ABM:s logotyp

Musei- och kulturarvsvetenskap

Masterprogrammet i ABM med inriktning Musei- & kulturarvsvetenskap ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om att förvalta och föra vidare kulturarv både inom museernas väggar och utanför.

Utbildningen i musei- & kulturarvsvetenskap har en tvärvetenskaplig och internationell profil. Frågor som behandlas är bland annat samlandet i teori och praktik, det vill säga urval, klassifikation och dokumentation av museisamlingar. Utbildningen innehåller även moment som diskuterar utställningsteknik och museipedagogik samt vetenskaplig klassifikation. Vidare läser du om kulturmiljöer och om kulturarvens roll i konflikt- och katastrofområden.

Med en examen inriktad på musei- och kulturarvsvetenskap har du utsikter till arbete främst vid musei- och kulturarvsinstitutioner. Exempel på möjliga befattningar är museitjänsteman, museipedagog eller antikvarie. Möjligheter till arbete finns även inom kulturförvaltning eller som frilansande kulturarbetare.