Kontakt utbildningsfrågor

Kursadministratör & studievägledare: Görel Tunerlöv
gorel.tunerlov@abm.uu.se
018 - 471 22 92

Tel.tid:Tis - fre 13.30-16

Kontakta kursadministratören och studievägledaren om du har frågor angående:

  • Registrering, antagning, intyg
  • Generell studieinformation om institutionens utbildningar

Studierektorer:

Åse Hedemark (pedagogiska frågor)

ase.hedemark@abm.uu.se
018 - 471 25 98

Christer Eld (administrativa frågor)

christer.eld@abm.uu.se

018 - 471 33 88

Kontakta studierektor angående pedagogiska och administrativa frågor av övergripande karaktär.
 

ABM:s logotyp

Musei- och kulturarvsvetenskap

Masterprogrammet i ABM med inriktning Musei- & kulturarvsvetenskap ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om att förvalta och föra vidare kulturarv både inom museernas väggar och utanför.

Utbildningen i musei- & kulturarvsvetenskap har en tvärvetenskaplig och internationell profil. Viktiga frågor som behandlas är urval, klassifikation och dokumentation av museisamlingar samt utställningsteknik och museipedagogik i teori och praktik. Vidare läser du om klassifikation och kategorisering och om kulturarvens roll i konflikt- och katastrofområden.

Med en examen inriktad på musei- och kulturarvsvetenskap har du utsikter till arbete främst vid musei- och kulturarvsinstitutioner. Exempel på möjliga befattningar är museitjänsteman, museipedagog eller antikvarie. Möjligheter till arbete finns även inom kulturförvaltning eller som frilansande kulturarbetare.