Kontakt utbildningsfrågor

Kursadministratör & studievägledare: Görel Tunerlöv
gorel.tunerlov@abm.uu.se
018 - 471 22 92

Tel.tid:Tis - fre 13.30-16

Kontakta kursadministratören och studievägledaren om du har frågor angående:

  • Registrering, antagning, intyg
  • Generell studieinformation om institutionens utbildningar

Studierektorer:

Åse Hedemark (pedagogiska frågor)

ase.hedemark@abm.uu.se
018 - 471 25 98

Christer Eld (administrativa frågor)

christer.eld@abm.uu.se

018 - 471 33 88

Kontakta studierektor angående pedagogiska och administrativa frågor av övergripande karaktär.
 

Distansutbildning - ABM

Inriktningen Bibliotek- och informationsvetenskap ges på plats i Uppsala, men även som distansutbildning. Båda alternativen ges på helfart, med undervisning på vardagar.

Den biblioteks- och informationsvetenskapliga inriktningen som ges på distans har kursplan, litteraturlistor och tentor gemensamt med campusutbildningen. Som distansstudent inom Biblioteks- och informationsvetenskap läser du alltså samma kursinnehåll som campusstudenterna och i samma takt, med undervisning förlagd på vardagar. Däremot skiljer sig utbildningen för dig när det gäller studie- och undervisningsformerna, eftersom du under största delen av din studietid befinner dig på en annan plats än dina lärare och dina medstudenter.

På den här distansutbildningen använder vi olika verktyg och webplattformar som t ex e-mötesprogrammet Adobe Connect som hjälpmedel. Föreläsningarna som hålls inför campusstudenterna filmas så att du kan ta del av dem via nätet. Därför måste du ha en väl fungerande dator och internetuppkoppling för att på ett bra sätt kunna följa och delta i undervisningen. I övrigt är alltså kursupplägget detsamma på campus och distans.

Under utbildningen är det träffar på plats även för distansstudenterna här i Uppsala ett fåtal gånger. Det första är vid programstarten då en gemensam introduktion och genomgång av distansverktyg ges under två dagar. Det andra tillfället är i slutet av första läsåret när redovisning på det sista momentet för läsåret sker. Under år två är det under vårterminens ventilering av masteruppsatsen som man som student är på plats i Uppsala.

Inriktningarna Arkivvetenskap och Musei-och kulturarvsvetenskap har inte någon distansutbildning utan ges endast på plats i Uppsala.