Kontakt utbildningsfrågor

Kursadministratör & studievägledare: Görel Tunerlöv
gorel.tunerlov@abm.uu.se
018 - 471 22 92

Tel.tid:Tis - fre 13.30-16

Kontakta kursadministratören och studievägledaren om du har frågor angående:

  • Registrering, antagning, intyg
  • Generell studieinformation om institutionens utbildningar

Studierektorer:

Åse Hedemark (pedagogiska frågor)

ase.hedemark@abm.uu.se
018 - 471 25 98

Christer Eld (administrativa frågor)

christer.eld@abm.uu.se

018 - 471 33 88

Kontakta studierektor angående pedagogiska och administrativa frågor av övergripande karaktär.
 

Masterprogram i ABM

Masterprogrammet i ABM ger teoretiska och praktiska kunskaper för arbete inom arkiv, bibliotek och museer. Programmet är tvåårigt och har inriktningarna: Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap samt Musei- och kulturarvsvetenskap. Gemensamt är att du studerar kulturarv och informationshantering i ett samhällsperspektiv. Det handlar om att bevara, ordna och förmedla olika former av information och kulturarv i går, i dag och i framtiden.

Varför ABM?

Det finns viktiga skillnader mellan den praktiska verksamheten vid arkiv, bibliotek och museer, men samtidigt medför framväxten av olika former av digitalt bevarande och förmedlande att de närmar sig varandra. Som forskningsfält har arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap många beröringspunkter. Därför finner vi det naturligt med ett utbildningsprogram som fokuserar både det som förenar och skiljer de tre ämnena.

Vissa av programmets kursmoment är specifika för varje inriktning, andra läser man gemensamt. Moment som brukar framhållas som utmärkande för utbildningen i Uppsala är den grundliga undervisningen i digital organisering och förmedling samt möjligheten att göra en fem veckor lång praktik.

Programmet leder efter två års studier till en filosofie masterexamen med ABM som huvudområde. Programmet har Uppsala som studieort, men en av inriktningarna, den biblioteks- och informationsvetenskapliga, kan också läsas på distans. Såväl distans- som campusutbildning ges på helfart.

Inriktningar

Arkivvetenskap
Biblioteks- & informationsvetenskap
Musei- & kulturarvsvetenskap

Länk till programblad med information om behörighet m.m