Kontakt utbildningsfrågor

Kursadministratör & studievägledare: Görel Tunerlöv
gorel.tunerlov@abm.uu.se
018 - 471 22 92

Tel.tid:Tis - fre 13.30-16

Kontakta kursadministratören och studievägledaren om du har frågor angående:

  • Registrering, antagning, intyg
  • Generell studieinformation om institutionens utbildningar

Studierektorer:

Åse Hedemark (pedagogiska frågor)

ase.hedemark@abm.uu.se
018 - 471 25 98

Christer Eld (administrativa frågor)

christer.eld@abm.uu.se

018 - 471 33 88

Kontakta studierektor angående pedagogiska och administrativa frågor av övergripande karaktär.
 

Verktygskurser för fakultetetens kandidatkurser

Institutionen ger en verktygskurs för fakultetens kandidatprogram. Den söks via www.antagning.se -  du behöver vara inloggad som programstudent för att söka.

Registrering sker via Studentportalen. Aktuellt schema finns här på vår hemsida  under fliken utbildning - student på abm - scheman.

Projektplanering och projektledning, 7,5 hp.

Den här kursen ges under senare hälften av vårterminen 2018 (helfart). Kursen tar upp hur man planerar, startar, leder och slutför projekt inom kulturområdet. Ett centralt inslag är att kursdeltagarna gruppvis utvecklar egna projektplaner. Vi diskuterar också ekonomisk planering, projektledningsmetoder och projektorganisation.
Mer information: marie.steinrud@abm.uu.se