Kontakt utbildningsfrågor

Kursadministratör & studievägledare: Görel Tunerlöv
gorel.tunerlov@abm.uu.se
018 - 471 22 92

Tel.tid:Tis - fre 13.30-16

Kontakta kursadministratören och studievägledaren om du har frågor angående:

  • Registrering, antagning, intyg
  • Generell studieinformation om institutionens utbildningar

Studierektorer:

Åse Hedemark (pedagogiska frågor)

ase.hedemark@abm.uu.se
018 - 471 25 98

Christer Eld (administrativa frågor)

christer.eld@abm.uu.se

018 - 471 33 88

Kontakta studierektor angående pedagogiska och administrativa frågor av övergripande karaktär.
 

Utbildning på forskarnivå vid Inst. för ABM

Sedan 1999 finns en utbildning på forskarnivå i Biblioteks- & informationsvetenskap.

Lärarna och doktoranderna i Biblioteks- och informationsvetenskap deltar i den samnordiska forskarskolan NORSLIS (Nordic Research School in Library and Information Science).

Fr.o.m. den 1 juli 2013 har vi även ingått ett samarbetsavtal med Lunds universitet, Avdelningen för ABM och bokhistoria, ifråga om utbildningen på forskarnivå. Samarbetet omfattar t.ex. handledning, seminarier och kurser inom forskarutbildningen.

Studierektor för utbildningen på forskarnivå är professor Isto Huvila.