ABM:s forskningsområden

På ABM bedrivs forskning inom flera huvudområden och i samband med fakultetsöverskridande tvärvetenskapliga forskningsnoder. Institutionen samarbetar med flertal svenska och internationella samarbetspartner. Tyngdpunkten på forskningen är inom kunskapsorganisation, det globala och lokala kulturarvet, informationssamhällets infrastrukturer, arkiv, bibliotek och museer, bildning och vetenskaps- och teknologistudier.