The ALM-Field, Digitalization and the Public Sphere (ALMPUB)

The ALM-Field, Digitalization and the Public Sphere (ALMPUB) är ett forskningsprojekt som studerar digitaliseringens inflytande på arkivens, folkbibliotekens och museernas roller som offentliga institutioner.

Projektet har till syfte att förstå hur digitaliseringen och globaliseringen påverkar ABM-institutionernas uppdrag att stödja och förstärka den offentliga sfären och organsieras kring två huvudfrågeställningar:

1. Hur förändrar digitaliseringen arkivens, folkbibliotekens och museernas roll som en infrastruktur för en öppen och upplyst offentlig diskurs?

2. Hur kan arkiv, bibliotek och museer förstärka digitala resurser genom medverkan från brukarna? På vilka sätt kan brukarna bidra till att förenkla en öppen och upplyst offentlig diskurs?

      

Projektorganisation

ALMBUP leds av Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, och finansieras av Norges forskningsråd, inom ramen för KULMEDIA-programmet, 2016-2019. Projektledare är professor Ragnar Audunson.

Övriga medverkande partners är:

Universitetet i Tromsö
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Uppsala universitet
Köpenhamns universitet
Högskolan i Borås
Potsdam University of Applied Sciences
HTW Chur – University of Applied Sciences (Schweiz)
University of Illinois at Urbana-Champaign
Kent State University
Norges nationalbibliotek
Ungerns nationalbibliotek
  

Medverkande från Institutionen för ABM: professor Isto Huvila, professor Kerstin Rydbeck, universitetslektor Åse Hedemark och doktorand Ina Maria Jansson.
   

Mera information

Mera information om projektet och deltagande forskare finns finns på projektets huvudwebb: ALMPUB-webb