Tidskrift för ABM

Nyheter
Det första numret av Tidskrift för ABM är ute!

Nästa nummer är på gång här med Call for papers och författarinstruktioner samt en word-mall med medföljande typsnit. Mallen och typsnitten är förpackade i en komprimerad s.k. zip-fil.

Om Tidskrift för ABM
Tidskrift för ABM är en e-tidsskrift med syfte att skapa en publiceringsplattform för i första hand studenter och doktorander inom fälten arkiv, bibliotek och museer, och i andra hand för övriga verksamma vid Institutionen för ABM, Uppsala universitet samt inom ABM-sektorn.

Tidskrift för ABM vänder sig till läsare som är intresserade av ABMs forskningsområde inom både universitetsväsendet och ABM-sektorn, nationellt såväl som internationellt. Tidskriften har skapats med anledning av den stora produktionen av intressanta texter inom ABM-utbildningen vid Uppsala universitet. Dessa texter uppvisar både nydanande och fördjupande idéer, men når idag endast en begränsad läsekrets. Studenter ges härmed möjlighet att öva sig i publiceringskonstens hantverk samt att bygga på sitt CV inför kommande inträde på arbetsmarknaden. Doktorander får möjlighet att publicera texter skrivna under loppet av forskarutbildningen som har relevans för forskningen inom ABM-fältet, men som kanske inte tillhör kärnan i deras avhandlingsarbeten. Övriga verksamma vid ABM-institutionen är också välkomna med bidrag, men Tidskrift för ABM är i första hand till för att vara en publiceringskanal för studenter och doktorander.

Tidskrift för ABM tar emot tre typer av bidrag: Vetenskapliga artiklar, Reseberättelser och Notiser.

Redaktionskommittén
Redaktionskommittén 2016 består av studentrepresentant Karin Bäckersten, doktorandrepresentanterna  Lisa Börjesson och Ina-Maria Jansson, lärarrepresentanterna Inga-Lill Aronsson och Isto Huvila. Ansvarig utgivare är Ulrika Kjellman.