Aktuellt

Alva Franzon, boi-studerande, skriver i DN

2019-01-31

”Ge oss bibliotekarier mer att göra i skolan”. Skriver Alva Franzon, studerande på vår utbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap.

https://www.dn.se/asikt/ge-oss-bibliotekarier-mer-att-gora-i-skolan/

Om fem månader är jag utbildad bibliotekarie och finns snart ute bland eleverna – ge mig mer att göra! Bibliotekarierna är en outnyttjad resurs. Det är dags att ytterligare definiera vårt uppdrag, skriver Alva Franzon, studerande