Detta händer på ABM

Här publiceras nyheter, utlysningar och kommande aktiviteter vid institutionen för ABM.

Promise-priset tilldelat vår masterstudent

2017-10-09

Institutionen gratulerar vår masterstudent Maja Dahlqvist, som den 27 september tilldelades Promisepriset ”för bästa examensarbete inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier”.

Institutionen gratulerar vår masterstudent Maja Dahlqvist, som den 27 september tilldelades Promisepriset ”för bästa examensarbete inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier”. Den prisbelönta uppsaten har titeln Stimulating Engagement and Learning Through Gamified Crowdsourcing: Development and Evaluation of a Digital Platform och finns att läsa här: 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1113649&dswid=-6810 

”Masteruppsatsen som fångade juryns intresse detta år är konkret, relevant och väldigt välskriven. Den har ett imponerande scope, och för branschen ett relevant ämne. I sitt arbete har författaren utvecklat en spelifierad crowdsourcing-plattform för transkription och metadatataggning av digitaliserade textdokument, samt genomfört studier för att undersöka hur plattformen även kan väcka engagemang för arkiv och användas som en utbildningsresurs.” (Juryns motivering)

Promisepriset är instiftat i syfte att stimulera utveckling inom e-learning och interaktiva medier bland studenter, lärare och företag.

Läs mer om priset på Promise egen hemsida

ABM:s logotyp