Detta händer på ABM

Här publiceras nyheter, utlysningar och kommande aktiviteter vid institutionen för ABM.

Prisbelönade ABM-uppsatser 2017

2018-01-25

Under 2017 prisbelönades inte mindre än tre av våra studenter för sina masteruppsatser!

Isabella Forssberg, Stockholmiapriset för bästa Stockholmsrelaterade uppsats: Museiskaparna. Skapandet av Hallwylska museet och Waldemarsudde och hur museerna skildrar sina grundares verk idag.

Hayri Dündar, Collijnpriset, Svensk biblioteksförenings pris för bästa uppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap: Digital Library evaluation in Swedish academic libraries. A critical study.

Maja Dahlqvist, Promisepriset för bästa examensarbete inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier: Stimulating Engagement and Learning Through Gamified Crowdsourcing: Development and Evaluation of a Digital Platform.

ABM:s logotyp